Explore Tanzania behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen, etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Explore Tanzania is niet verantwoordelijk voor eventuele daarin voorkomende onjuistheden of typefouten. Kennelijke fouten binden ons niet, noch voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

© Copyright Explore Tanzania

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website, zoals: informatie, beelden, video’s, spreuken, recensies van gasten en overige teksten mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door Explore Tanzania.