Reisvoorwaarden

Reserveer je een reis bij Explore Tanzania? Dan ga je ook akkoord met de ANVR Reizigersvoorwaarden – omdat Explore Tanzania is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen – en tevens de Aanvullende Reisvoorwaarden van Explore Tanzania, die eveneens van toepassing zijn op de reis. Je kunt de voorwaarden hier inzien en indien gewenst downloaden.

ANVR Reizigersvoorwaarden 2024

Aanvullende Reisvoorwaarden Explore Tanzania 2024

Basisrechten Pakketreis – krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Naast het ANVR is Explore Tanzania ook aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR, eigen bijdrage €5 pp) en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (eigen bijdrage €2,50 per boeking).

 

Verantwoording:
Explore Tanzania is aangesloten bij de ANVR, die strenge normen hanteert voor het lidmaatschap en de kwaliteit van reizen en de informatie daarover bevordert. Onze reizen worden dan ook aangeboden onder de bovengenoemde ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn ook opgenomen in de ANVR-brochure ‘Op reis? Dit moet je weten.’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De aanvullende reisvoorwaarden van Explore Tanzania zijn door onszelf vastgesteld en uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden en doen hieraan geen afbreuk.
Onze reizen vallen onder de garantie van SGR, waardoor jij ervan verzekerd bent dat jouw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald indien Explore Tanzania onverhoopt door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Indien je al in Tanzania reist wordt zorggedragen voor de terugreis.
En het Calamiteitenfonds garandeert dat jij een (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, dan wel dat jij de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.