Justdiggit:
jouw bijdrage aan de afkoeling van de aarde

Explore Tanzania is partner van Justdiggit, die middels vergroeningsprojecten lokale gemeenschappen in onder andere Tanzania stimuleert om bomen te planten en regenwaterbunds te graven tegen de opwarming van de aarde. Een groene aarde is een koele aarde.

Justdiggit is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich richt op het herstellen van de natuur, met name in droge en kwetsbare gebieden in Afrika. Justdiggit vecht tegen de opwarming van de aarde, die leidt tot water- en voedselschaarste, armoede en verlies van biodiversiteit.

Op de natuur gebaseerde oplossingen (herstel van graslanden, bossen en wetlands) kunnen 37% van de opwarming van de aarde voorkomen. Naast het opnemen van CO2 uit de lucht, zorgt terugkerende vegetatie voor een beter leven voor miljoenen mensen en dieren.


Cooling down the Planet!


1. Het begin

De oprichters van Justdiggit, Dennis Kuipers en Peter Westerveld, wilden de impact van de klimaatverandering tegengaan en de natuur terugbrengen in Afrika. Ze doen dat door middel van vergroeningsprojecten zoals herbebossing, regenwateropvang en het creëren van een (wereldwijd) bewustzijn over de potentie van landschapsherstel. Justdiggit werkt daarbij samen met lokale partners.
Hun uiteindelijke doel is om iedereen bij deze missie te betrekken en Afrika weer groen en koel te maken vóór 2030.

Justdiggit
Justdiggit

2. Vergroeningsprogramma’s

De aanpak van Justdiggit omvat verschillende projecten die gericht zijn op het vergroenen van landschappen. Samen met lokale gemeenschappen en partners worden gedegradeerde en verdroogde gebieden zo op een snelle, duurzame manier hersteld. Zoals bijvoorbeeld door het graven van ‘rainwater harvesting bunds’ (bunds) en het herbebossen van deze gebieden.
Deze bunds helpen om het regenwater vast te houden en infiltratie in de bodem mogelijk te maken, waardoor de vegetatie kan herstellen en de waterbeschikbaarheid verbetert. Dit draagt bij aan het vergroenen van het landschap en de herstel van biodiversiteit.


“This is the decade of doing.
Dig in & help cool down the planet!”


Justdiggit

3. Campagnes

De vergroeningsprogramma’s van Justdiggit zijn effectief, maar om klimaatverandering tegen te gaan is er meer nodig. Met meer mensen maak je immers meer impact. Justdiggit probeert dan ook met haar bewustwordingscampagnes zoveel mogelijk en liefst alle boeren in heel Afrika te bereiken, te inspireren en te mobiliseren om de aarde te herstellen met behulp van nature based solutions. De educatieve communicatiemiddelen die Justdiggit hierbij inzet moeten de boeren aanmoedigen om zelf te beginnen met vergroening. Resultaten in hun eigen gebieden worden getoond en tips en tricks worden gegeven over vergroening. Maar ook nuttige informatie wordt gedeeld, zoals bijvoorbeeld de komst van regen.

Justdiggit

4. Sneeuw op de Kilimanjaro

Een van de projecten van Justdiggit betrof de sneeuw op de Kilimanjaro. Het idee was om de sneeuw en ijskappen op de berg, die vanwege klimaatverandering smelten en afnemen, te behouden en zelfs te herstellen door de lokale gemeenschappen en boeren te betrekken bij herbebossing en herstel van het omliggende landschap.

Het Kilimanjaro Alive-project van Justdiggit had tot doel de lokale regio te vergroenen, regenwater vast te houden en daardoor indirect de sneeuw en ijskappen op de Kilimanjaro te behouden en zelfs uit te breiden.

5. Impact tot dusver

Sinds de oprichting in 2012 werkt Justdiggit samen met lokale gemeenschappen en partners om haar doelstelling te verwezenlijken. Tot op heden is 400.000 ha grond hersteld, zijn 14 miljoen bomen teruggebracht en 315.000 waterbunds gegraven. Er zijn 2000 Champion farmers en 12 graszaadbanken.

Het actief betrekken van de lokale gemeenschappen zorgt voor duurzame betrokkenheid en positieve sociale en economische impact in hun eigen regio.

Justdiggit
Justdiggit

6. Kisi Hai en Earth Smiles

In Tanzania zijn de 14 miljoen bomen teruggebracht met behulp van Kisiki Hai techniek. Dat is een landschapshersteltechniek om bomen te laten groeien en jonge bomen, die op een natuurlijke wijze zijn teruggekomen, te beschermen. Deze bomen nemen CO2 op uit de lucht, zorgen ervoor dat water beter de grond in kan trekken en verminderen erosie.

In zowel Kenia als Tanzania zijn al meer dan 315 duizend waterbunds gegraven. Deze bunds zijn halvemaanvormige kuilen, van zo’n 14 m2 in omvang, die het regenwater opvangen zodat het meer tijd heeft om in de bodem te trekken en deze te herstellen. Dit herstel betekent ook dat de zaden in de bodem kunnen groeien, waardoor het gebied weer groen en koel wordt. Deze bunds worden ook wel ‘earth smiles’ genoemd.

7. Projecten in Tanzania

Justdiggit stimuleert lokale gemeenschappen (tegen een kleine vergoeding) om bomen te planten en regenwater op te vangen – zo ook in Tanzania bijvoorbeeld in de regio’s ArushaDodoma en Singida.

Arusha: terugbrengen van vegetatie op graslanden en akkers van boeren en herders. Zij zijn sterk afhankelijk van het land als bron van inkomsten.

Dodoma en Singida: terugbrengen van (miljoenen) bomen en opvangen van regenwater met behulp van traditionele technieken. Door het land weer groen te maken, wordt de bodem hersteld en de productiviteit van het land verbeterd.

Justdiggit
Justdiggit

8. Explore Tanzania en Justdiggit

Reizen veroorzaakt milieuschade, als gevolg daarvan warmt de aarde op. Voor het vliegen naar Tanzania is helaas geen alternatief. Een aanpak wel, namelijk de vergroeningsprojecten van Justdiggit. Net als Justdiggit zijn ook wij van mening dat de aarde ook weer kan worden afgekoeld, door het landschap te vergroenen. Als partner steunen wij daarom van harte deze vergroeningsprojecten van Justdiggit en bieden wij haar reizigers de gelegenheid om hieraan bij te dragen. Vergroenen doen we samen. Dus dig in!

Heb jij nog vragen, opmerkingen en/of wil je ook meedoen als supporter? laat het ons weten of kijk hier!